ดอกเบี้ยทบต้น

Albert Einstein กล่าวถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20 นั่นก็คือ “ดอกเบี้ยทบต้น” ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่เงินออม

อย่างไรก็ตาม นอกจาก “จำนวนเงินต้น” กับ “อัตราดอกเบี้ย” แล้ว “ระยะเวลา” ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะยิ่งมีระยะเวลานาน ยิ่งส่งผลให้เงินออมเพิ่มพูนขึ้นในอัตราทวีคูณ ถึงเวลาทดสอบด้วยตัวคุณเองแล้ว

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=87