ผลตอบแทนพิเศษ ความลับของความสำเร็จ ในการออมเงิน

วันนี้ RATCH ประกาศปันผลเพิ่มอีก 1.15 บาท จากที่ตอนต้นปี ปันผลไปแล้ว 1.10 บาท

รวมทั้งปี ปันผล 2.25 บาท

คิดเป็นผลตอบแทน ( 2.25 / 35.50 ) * 100 = 6.34%

แต่ด้วยการที่เราสามารถขอเครดิตภาษี จากเงินปันผลตรงนี้ได้

1.06 บาท 30%
0.02 บาท 25%
0.07 บาท 0%

ทำให้พอคิดผลตอบแทน + เครดิตภาษี ทำให้เราได้ผลตอบแทนจริง ประมาณเกือบๆ 9% เลยทีเดียว

ถ้าใครที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ไม่มีเวลาติดตามมากนัก หุ้น RATCH น่าจะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากทีเดียว

สมมุติ เรามีเงินออมอยู่ 200,000 บาท

หากนำไปฝากธนาคาร สิ้นปี เราจะได้ดอกผล ประมาณ 1,500 บาท

หากนำไปไว้ใน SCBSFF สิ้นปี เราจะได้ดอกผล ประมาณ 4,200 บาท

หากนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว สิ้นปี เราจะได้ดอกผล ประมาณ 10,000 บาท

แต่หากเรานำไปซื้อหุ้น RATCH เราจะได้ปันผล ประมาณ 12,500 บาท + เครดิตภาษีอีก 12,500 * 3/7 = 5,357 บาท รวมเป็นดอกผลทั้งสิ้น 17,857 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 8.9 %

นี่ยังไม่รวมอัตราการเติบโต ในอนาคตของ โรงไฟฟ้าราชบุรี แห่งนี้

ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว

วิธีคำนวณ เครดิตภาษีเงินปันผล ดูได้จาก
http://www.thaisa.org/?p=61

ตัวอย่าง จากในรูป เราออมเงินเดือนละ 1,500 บาท ทุกเดือน เป็นเวลา 30 ปี

ถ้ามีผลตอบแทน 0% หรือไม่มีดอกเบี้ยใดๆ สิ้นปีที่ 30 เราจะมีเงินออมทั้งสิ้น 1500 x 12 x 30 = 540,000 บาท

หากมีผลตอบแทนที่ 2% สิ้นปีที่ 30 เราจะมีเงินออมทั้งสิ้นประมาณ 730,000 บาท

หากมีผลตอบแทนที่ 8% สิ้นปีที่ 30 เราจะมีเงินออมทั้งสิ้นประมาณ 2,040,000 บาท