มือถือไทย … อดีต ปัจจุบัน กับพัฒนาการสู่อนาคต

มือถือไทย … อดีต ปัจจุบัน กับพัฒนาการสู่อนาคต (บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2004)

โดย อ.ไพโรจน์ ไววานิชกิจ

http://www.siamphone.com/news/aritcle/2004/00001.htm