วิธีการคำนวณค่าคอม และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ค่าคอมมิชชั่น

คำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต: 0.1578% โดยมีอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อวัน
คำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด: 0.2578% โดยมีอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อวัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะคำนวณจากค่าคอมมิชชั่น

ตัวอย่าง
ถ้ามูลค่าการซื้อขายของท่านทั้งหมดต่อวันอยู่ที่ 50,000 บาท
ค่าคอมมิชชั่น 50,000 X 0.1578 % = 78.9 บาท
ภาษีมูลค่า (VAT 7%) 78.9 X 7 % = 5.523 บาท
ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 78.9 + 5.523 = 84.423 บาท

หากมูลค่าการซื้อขายของท่านด้วยการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตในวันต่ำกว่า 31,685.67 บาทต่อวัน บริษัทฯจะคิดค่าคอมมิชชั่นของการซื้อขายทุกรายการในวันนั้นๆที่ 50 บาท ลักษณะการคำนวณเป็นดังนี้

ถ้าคุณชำระค่าคอมมิชชั่น 0.1578 บาท ต่อมูลค่าการซื้อขาย 100 บาท
ถ้าคุณชำระค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 50 บาท มูลค่าการซื้อขายควรจะเป็นเท่าไหร่?
(100 / 0.1578) X 50 = 31,685.67 บาท

ถ้าคำสั่งซื้อทั้งวัน มีมูลค่า 20,000 บาท
ค่าคอม 50.00 บาท (มูลค่าซื้อขายต่ำกว่า 31,685.67 บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 50 x 7% = 3.50 บาท
ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 53.50 บาท