เหตุผลดีๆ ที่เราควรวางแผนการเงิน

เชื่อไหมว่า ศัตรูตัวร้ายของการวางแผนการเงินคือตัวเรานั่นเอง ถ้าเรายังคงไม่เห็นความสำคัญ ไม่ว่าจะยกแม่น้ำทั้ง 5 มาพูดอย่างไร การเริ่มต้นก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น มีเหตุผลอะไรที่จะจูงใจตัวเองให้เริ่มต้นลงมือทำได้บ้าง ลองมาไล่เรียงกันดู

เหตุผลแรกก็คือ ความไม่แน่นอน เกิด ขึ้นได้เสมอในชีวิต การเตรียมความพร้อมทางการเงินก็เปรียบเสมือนการฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงพอ ที่จะรับมือกับเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมาย ยิ่งร่างกายเราแข็งแรงเท่าไหร่ โอกาสที่เราเจ็บป่วยก็น้อยลงเท่านั้น เช่นกันกับสุขภาพทางการเงิน ยิ่งเราตระเตรียมให้มีความพร้อมมากเท่าไหร่ เราก็มีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นใจ หรือบรรเทาความเสียหายได้ดีขึ้นมากเท่านั้น

เหตุผลที่สองเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ ราคาข้าวของต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี หรือถ้าใช้ภาษาสวยๆ หน่อยก็บอกว่า อัตราเงินเฟ้อ นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นราคาอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่ารักษาพยาบาลที่ปรับขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของเราให้สูงขึ้นตามไปด้วย บางคนอาจรู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นมากกว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเสียอีก

และเนื่องจากแต่ละช่วงชีวิตของคนเรามี ความต้องการที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุผลที่สามที่กล่าวได้ว่า ส่งผลให้รูปแบบความต้องการใช้เงินหรือเป้าหมายทางการเงินจึงย่อมต่างกันตาม ไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้แผนทางการเงินสอดคล้องไปกับทุกช่วงจังหวะชีวิต เราจึงควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับความต้องการต่างๆ ที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นวัยเริ่มทำงานที่ต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและเงินออม หรืออาจต้องการเงินเก็บสักก้อนเพื่อซื้อรถยนต์หรือซื้อบ้าน วัยกำลังสร้างครอบครัวที่ต้องวางแผนเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก น้อย หรือวัยก่อนเกษียณที่ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพภายหลังเกษียณ

เหตุผลที่สี่ที่หนีไม่พ้น มาจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้คนส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวขึ้น วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พัฒนาไปมากและนับวันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้น โรคบางโรคที่สมัยก่อนอาจไม่มียารักษา ปัจจุบันก็มีหนทางที่จะรักษาได้ ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น ประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความคาดหวังที่จะให้บุตรหลานมาอุปการะเลี้ยงดูอาจเป็นไปได้ยากขึ้น การเตรียมพร้อมรับมือกับวัยเกษียณด้วยตัวเราเองจึงทวีความสำคัญมากขึ้น เรื่อยๆ

ท้ายที่สุด ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็นเพียงการยกแม่น้ำทั้ง 5 มาประกอบเท่านั้น เพราะความเป็นจริงแล้ว เหตุผลหลักที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ การวางแผนการเงินไม่ได้เป็นการทำเพื่อใครอื่นเลย แต่ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก นั่นเอง

ข้อมูลจาก K-WePlan