แนะนำวิธีคัดกรองหุ้นเติบโต หรือ Growth Stock

หุ้นที่เราลงทุน ถ้าจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ ก็เช่น หุ้นวัฏจักร, หุ้นเติบโต, etc.

Warren Buffett นิยมลงทุนในหุ้นเติบโต ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี ย้อนหลังอย่างน้อย 5-10 ปี

ถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นเติบโต มีวิธีหาหุ้นพวกนี้ได้ยังไง

ดูจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือดูจากกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือดูจากตัวเลขสินทรัพย์ etc.

ตัวเลขพวกนี้บอกอะไรบางอย่าง แต่ไม่ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราดูเฉพาะบรรทัดสุดท้ายของงบการเงิน คือ ตัวเลขกำไร

กำไรในแต่ละปี อาจจะเพิ่มขึ้นจริง แต่อาจจะเป็นกำไรที่เกิดจากความสามารถในการลดต้นทุน หรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือกำไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น

ตัวเลขในงบการเงิน ยิ่งอยู่ล่างๆ มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งถูกกระทบด้วยปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตัวธุรกิจมากเท่านั้น

วิธีดูการเติบโตที่แท้จริง ให้ดูที่บรรทัดบนสุดของงบการเงิน คือ รายได้ (หรือบางครั้งเรียกว่ายอดขาย)

ถ้าบริษัทมีรายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปี เป็นไปได้ว่าบริษัทนั้นๆ จัดเป็นหุ้นเติบโต

ตัวเลขรายได้ หรือยอดขาย บางครั้งอาจจะมีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว รวมอยู่ด้วย

ให้เราตัดรายการนั้นๆ ออก เพื่อดูการเติบโตที่แท้จริงของบริษัทในแต่ละปี

Credit: สุมาอี้ @ ThaiVI (บทความนี้ มีบางส่วนที่คัดลอกแนวคิดของคุณสุมาอี้มาใช้)

ตัวอย่าง Growth Stock

HMPRO (โฮมโปร)
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=hmpro&region=THA&culture=en-us
ยอดขาย/รายได้ โฮมโปร เติบโตต่อเนื่อง 10 ปีติดต่อกัน

CPF (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร)
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=cpf&region=THA&culture=en-us

TF (ผู้ผลิตมาม่า)
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=tf&region=THA&culture=en-us

BLA (กรุงเทพประกันชีวิต)
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=BLA&region=THA&culture=en-us