วิธีคำนวณค่างวด

หลายคนอาจจะสงสัยว่า เงินค่างวดที่ผ่อนบ้าน ทางธนาคารเค้ามีวิธีคิดดอกเบี้ยกันยังไง

ค่างวดบ้าน จะคิดแบบลดต้นลดดอก โดยช่วงปีแรกๆ ที่เราผ่อนบ้าน เงินค่างวดจะถูกคิดเป็นค่าดอกเบี้ยเสียเป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างที่ 1: ตารางคำนวณค่างวด

สมมุติบ้านที่เราจะซื้อ หลังละ 2,500,000 บาท

ดาวน์ 10 % กู้ 90% เป็นเงิน 2,250,000 บาท ระยะเวลา 30 ปี ดอก 6.5%

ต้องผ่อนงวดละ 14,222 บาท นาน 360 เดือน

ใช้ Excel ธนาคารแห่งหนึ่ง คำนวณค่างวดในแต่ละเดือน จะได้ข้อมูลตามตารางด้านล่าง

งวด ดอก ตัดต้น คงเหลือ
1 12,187.50  2,034.03 2,247,965.97
2 12,176.48  2,045.05 2,245,920.92
3 12,165.40  2,056.13 2,243,864.80
4 12,154.27  2,067.26 2,241,797.53
5 12,143.07  2,078.46 2,239,719.07
6 12,131.81  2,089.72 2,237,629.35
7 12,120.49  2,101.04 2,235,528.32
8 12,109.11  2,112.42 2,233,415.90
9 12,097.67  2,123.86 2,231,292.04
10 12,086.17  2,135.37 2,229,156.67
11 12,074.60  2,146.93 2,227,009.74
12 12,062.97  2,158.56 2,224,851.18

.
.
.

349     892.66 13,328.87    151,469.75
350     820.46 13,401.07    138,068.68
351     747.87 13,473.66    124,595.02
352     674.89 13,546.64    111,048.38
353     601.51 13,620.02      97,428.36
354     527.74 13,693.79      83,734.57
355     453.56 13,767.97      69,966.60
356     378.99 13,842.54      56,124.06
357     304.01 13,917.53      42,206.53
358     228.62 13,992.91      28,213.62
359     152.82 14,068.71      14,144.91
360       76.62 14,144.91              0.00

จากตาราง จะเห็นว่า ช่วงแรกๆ ที่เราจ่ายให้กับธนาคาร เกือบทั้งหมดของค่างวด เป็นค่าดอกเบี้ย มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ตัดเงินต้น ยิ่งระยะเวลาผ่อนนานเท่าไหร่ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ครบ 30 ปี เราจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารเปล่าๆ คิดเป็นเงินประมาณ = 2,869,400.68 บาท

รวมเงินต้น 2,250,000 บาท และเงินดาวน์อีก 250,000 บาท

คิดเป็นเงินที่จ่ายจริง สำหรับบ้านหลังนี้ 5,369,400.68 บาท

——————–

ถ้ามีเงินมาโปะ หรือกู้ให้สั้นลง (ยอมจ่ายค่างวดหนักหน่อย)

เช่น กู้ 2,250,000 บาท ดอก 6.5% แต่ระยะเวลากู้สั้นลงเหลือ 10 ปี

ค่างวดจะเป็น 25,548.29 บาท/เดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 120 เดือน

คำนวณด้วยตารางใน Excel ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้ธนาคารจะลดลงมาก คือเหลือเพียง 815,795 บาท

เทียบกับผ่อนยาว 30 ปี ที่จะต้องเสียดอกเบี้ย 2,869,400.68 บาท

เท่ากับเราจะสามารถประหยัดดอกเบี้ยไปได้ถึง 2 ล้านกว่าบาท

ดังนั้นแล้ว เราจึงไม่ควรเลือกผ่อนชำระค่างวด ด้วยระยะเวลาที่นานเกินไป หากไหวก็ควรจะรีบโปะหนี้ที่มีอยู่ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้