วิธีคำนวณค่างวด

หลายคนอาจจะสงสัยว่า เงินค่างวดที่ผ่อนบ้าน ทางธนาคารเค้ามีวิธีคิดดอกเบี้ยกันยังไง ค่างวดบ้าน จะคิดแบบลดต้นลดดอก โดยช่วงปีแรกๆ ที่เราผ่อนบ้าน เงินค่างวดจะถูกคิดเป็นค่าดอกเบี้ยเสียเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างที่ 1: ตารางคำนวณค่างวด สมมุติบ้านที่เราจะซื้อ หลังละ 2,500,000 บาท ดาวน์ 10 % กู้ 90% เป็นเงิน 2,250,000 บาท ระยะเวลา 30 ปี ดอก 6.5% ต้องผ่อนงวดละ 14,222 บาท นาน 360 เดือน ใช้ Excel ธนาคารแห่งหนึ่ง คำนวณค่างวดในแต่ละเดือน จะได้ข้อมูลตามตารางด้านล่าง งวด  ดอก  ตัดต้น  คงเหลือ 1  12,187.50   2,034.03  2,247,965.97 2  12,176.48   2,045.05  2,245,920.92 3  12,165.40 […]