วิธีการคำนวณค่าคอม และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ค่าคอมมิชชั่น คำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต: 0.1578% โดยมีอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อวัน คำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด: 0.2578% โดยมีอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อวัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะคำนวณจากค่าคอมมิชชั่น ตัวอย่าง ถ้ามูลค่าการซื้อขายของท่านทั้งหมดต่อวันอยู่ที่ 50,000 บาท ค่าคอมมิชชั่น 50,000 X 0.1578 % = 78.9 บาท ภาษีมูลค่า (VAT 7%) 78.9 X 7 % = 5.523 บาท ค่าคอมมิชชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 78.9 + 5.523 = 84.423 บาท หากมูลค่าการซื้อขายของท่านด้วยการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตในวันต่ำกว่า 31,685.67 บาทต่อวัน บริษัทฯจะคิดค่าคอมมิชชั่นของการซื้อขายทุกรายการในวันนั้นๆที่ 50 บาท ลักษณะการคำนวณเป็นดังนี้ ถ้าคุณชำระค่าคอมมิชชั่น 0.1578 บาท […]