มันมีบางอย่างข้างหลังตัวเลข

โดย คนขายของ วิธีหนึ่งที่ผมมักใช้ในการหากิจการที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Durable Competitive Advantage หรือเรียกย่อๆว่า DCA) ก็คือการเปรียบเทียบตัวเลข Net Profit Margin (NPM) ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมากบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนมักจะมีตัวเลข NPM สูงกว่าคู่แข่ง เพราะว่าตัวเลข NPM ที่สูงกว่าแสดงถึงการควบคุมต้นทุนที่ดีกว่าการบริหารต้นทุนการเงินที่ดีกว่า การควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีกว่า มี Business Model ที่เหนือกว่า และอื่นๆอีกมากมาย ผมขอยกตัวอย่างในอดีตดังนี้