มีเงินน้อย ไม่ควรลงทุน (ออมเงิน) ในหุ้นจริงหรือ

หลายคนมีความคิดว่า มีเงินน้อย ลงทุนไปก็เท่านั้น สมมุติว่ามีเงินเก็บเดือนละ 8000 บาท ได้กำไรทุกเดือน เดือนละ 10% เพิ่งจะได้กำไรแค่ 800 บาทต่อเดือน เสียเวลาเปล่าๆ อันนี้เป็นความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา แต่ถูกแค่บางส่วน เพราะอัตราดอกเบี้ยทบต้น อาศัยเวลา และการออมที่สม่ำเสมอ ถึงจะเห็นเป็นรูปธรรม ตัวอย่างการออมเงิน ที่เวลาเป็นตัวแปรสำคัญ สมมติว่านาย ก เริ่มออมเงินเมื่ออายุ 21 ปี ออมเพียงปีละ 100 บาท โดยฝากไว้กับธนาคาร ให้อัตราดอกเบี้ยฝากร้อยละ 10 และเมื่อถึงอายุ 29 ปี ก็หยุดฝากเงิน แต่ยังไม่ถอนเงินออกมาจากธนาคาร ให้เงินต้นทำหน้าที่สร้างดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี โดยยังได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 อยู่ตลอดระยะเวลาการออม เมื่อถึงอายุ 60 ปี นาย ก จะมีเงินทั้งสิ้น 26,500 บาท ซึ่งเป็นเงินต้นเพียง 800 บาท […]

กลยุทธ์การลงทุน กรณีเริ่มต้นเงินทุนน้อยๆ โดย โจ ลูกอิสาน ThaiVI

กลยุทธ์การลงทุน กรณีเริ่มต้นเงินทุนน้อยๆ โดย โจ ลูกอิสาน ThaiVI สืบเนื่องจาก กระทู้ “มีเงินน้อย เป็น VI ไม่ได้จริงหรือ” คุณ โจ ลูกอิสาน แห่ง ThaiVI เลยเขียน “กลยุทธ์การลงทุน กรณีเริ่มต้นเงินทุนน้อยๆ” เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ แม้ผมจะเห็นด้วยกับหลายๆท่าน ว่าเงินลงทุนมากน้อย ก็สามารถลงทุนตามแนวทาง vi ได้ แต่อีกด้านนึงผมคิดว่าแม้จะลงทุนแบบ vi เหมือนกันแต่ระดับเงินลงทุนก็มีผลต่อเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ควรจะใช้ ครั้งหนึ่ง Warren Buffett เคยพูดว่า หากวันนี้มีเงินลงทุนแค่ 1 ล้านเหรียญ เค้าสามารถทำผลตอบแทนได้มากกว่า 50% ต่อปี ซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูง เพราะช่วงแรกๆที่วอร์เรนลงทุนผ่านห้างหุ้นส่วน เค้าสามารถทำผลตอบแทนได้ประมาณ 30% ต่อปี ในทำนองเดียวกัน หาก ดร.นิเวศน์ มีเงินลงทุนวันนี้แค่ 1 ล้านบาท ผมคิดว่าแนวทางการเลือกหุ้นของท่าน อาจจะแตกต่างออกไป เงินลงทุนน้อยๆตามนิยามง่ายๆของผม อาจจะเป็นเงินหมื่น […]