สรุปความรู้หลักสูตรVIรุ่น4 (Part3 วิเคราะห์งบการเงิน พี่ฉัตรชัย)

Credit : earthcu @ ThaiVI วันที่ 6 ตุลาคม 2556 Part 3 : การวิเคราะห์งบการเงิน (อ.ฉัตรชัย วงแก้วเจริญ) 1.ก่อน เริ่มวิเคราะห์งบการเงิน นักลงทุนควรที่จะเข้าใจในกิจการ (เช่นจากรายงาน 56-1) รวมไปถึงเข้าใจในอุตสาหกรรม ในแง่สภาพการแข่งขัน, ปัจจัยสำคัญในการแข่งขันรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 2.ข้อจำกัดของงบการเงิน