ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหุ้นปันผล

หุ้นบริษัทที่ปันผลดีๆ ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของ ตัวอย่างเช่นบริษัทร้านหนังสือ ที่ปันผลสม่ำเสมอทุกปี ในอัตราสูงกว่า 80% ของกำไร คือ ทำกำไรได้เท่าไหร่ ก็ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเกือบหมด (คิดเป็นเงินปันผลสูงถึง 5-7%) เหลือกำไรเก็บไว้นิดหน่อยในบริษัท เผื่อขยายธุรกิจ หรือเผื่อความจำเป็นด้านอื่นๆ ถ้าดูย้อนหลังไปหลายๆ ปี บริษัทนี้มียอดขาย และกำไรเติบโตค่อนข้างสม่ำเสมอ นักลงทุนสามารถคาดหวังอัตราการเติบโต และเงินปันผลได้ค่อนข้างแน่นอน แต่ก็มีอีกหลายบริษัท ที่ใช้เงินปันผล ล่อใจนักลงทุน โดยในบางปี จะปันผลสูงถึง 8-12% กลายเป็นหุ้นปันผลในฝันของนักลงทุนหลายๆ คน