[email protected]รอบเช้า-หัวข้อ&สัมภาษณ์พิเศษ

สรุปโดย คุณ i-salmon @ThaiVI Money talk at SET9Aug2015 รอบเช้า เป็นสัมมนารอบพิเศษจัดสำหรับผู้ที่ได้ร่วมทำความดีตามกติกา หลายๆท่านได้ไปบริจาคเลือด/เกล็ดเลือด/ร่างกาย รวมถึงการทำบุญทำทานหรือทำสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งทางกายและใจครับ ขอบคุณท่านผู้เสียสละและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ที่ช่วยส่งเสริมให้พวกเราได้ทำความดีร่วมกันครับ เนื้อหาสัมมนาช่วงเช้า แบ่งเป็น 2 หัวข้อ 1) จุดตัดธรรมะกับการลงทุน แขกรับเชิญ คุณชาย มโนภาส พิธีกร คุณวิบูลย์ และคุณนุช วราพรรณ 2) สัมภาษณ์ Exclusive เปิดเบื้องลึกเบื้องหลัง ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน แขกรับเชิญ อ.ไพบูลย์ และ หมอพงษ์ศักดิ์ สัมภาษณ์โดย คุณเวบ พรชัย และคุณวิบูลย์ หัวข้อ1 จุดตัดธรรมะกับการลงทุน แขกรับเชิญ คุณชาย มโนภาส พิธีกร คุณวิบูลย์ และคุณนุช วราพรรณ คุณชาย เปรียบเทียบจากรูปรางรถไฟคู่ขนาน แต่ไม่ตัดกัน ชวนให้คิดว่าการลงทุนกับธรรมะจะตัดกันได้อย่างไร? ธรรมะจะมาเสริมการลงทุนได้อย่างไร? […]