ว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ย Annual Percentage Rate, Flat Rate, Amortization

โดย อ.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ตอนที่ #1 วันนี้ จะคุยถึงประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่ายังสามารถสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่เป็นใช้บริการอยู่อย่างมาก ดอกเบี้ยผ่อนรถครับ ……………… ดอกเบี้ยปกติที่เรากู้ธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วๆไปนั้น จะคิดในแบบที่เรียกวา ลดต้นลดดอก ภาษาอังกฤษก็เรียก amortization คือเมื่อเราจ่ายค่าผ่อนไปในแต่ละงวด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายเดือน เงินที่เราจ่ายไป ส่วนหนึ่งเป็นค่าดอกเบี้ย อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินต้น พูดง่ายๆคือมีการจ่ายเงินลดเงิน